Ik wil een dagje vrij

Graag willen wij u informeren over onze aangepaste regels betreft het ziek- en afmelden van uw kind(eren) vanaf 1 januari 2019.

U gaat een weekje op vakantie, moet uw kind ziekmelden of laat uw kind een nachtje bij iemand logeren en u meldt uw kind af voor de opvangdag?
Per jaar kunt u bij ons een maximum van 5 ruildagen afnemen. Deze ruildag dient te worden aangevraagd via de ouderlogin. In verband met de planning kunnen ruildagen worden aangevraagd binnen een tijdsbestek van drie maanden.
Hierop uitgezonderd zijn de maanden juli en augustus. In verband met de personeelsbezetting in de zomervakantie accepteren wij in deze maanden geen ruilaanvragen.

Wilt u een dag ruilen? De aanvraag voor een ruildag kunt u voortaan alleen nog doen op het moment van afmelden in de ouderlogin! Bij de ruilaanvraag kijken we niet alleen naar de vrije plekken op de eigen groep van uw kind, maar naar alle groepen waar een plekje vrij is. Wilt u dat uw kind alleen op zijn of haar eigen groep speelt dan kunt u dit in de opmerking van de aanvraag vermelden.

Wilt u uw kind afmelden in verband met bijvoorbeeld een geplande vakantie? Wij zien deze afmelding graag in de ouderlogin terug. Denkt u er ook aan om de pedagogisch medewerkers van de groep op de hoogte te brengen van uw geplande afwezigheid? Als u een afmelding hebt gedaan is het niet meer mogelijk om deze terug te draaien!

Wilt u uw kind ziekmelden? De telefonische ziekmelding doet u bij voorkeur voor 8.00, wij zijn bereikbaar vanaf 7.00. Daarnaast meldt u uw kind af in de ouderlogin. Deze afmelding moet voor 10.00 bij ons binnen zijn. Op het moment van ziekmelden kunt u direct een ruildag aanvragen.

Wilt u uw kind een dagje extra brengen? Indien de dagplanning dit toelaat is het mogelijk om uw kind een dag(deel) extra bij ons te laten spelen. Deze extra uren kunt u aanvragen via de ouderlogin. Let u erop dat wanneer u deze uren aanvraagt, deze niet meer geannuleerd kunnen worden!

Wilt u flexibele uren aanvragen omdat u een flexibel contract hebt? Houdt u er dan rekening mee dat de opvang die u aan hebt gevraagd niet meer kan worden geruild, kan worden ingekort of kan worden geannuleerd op een later tijdstip?
Wilt u uw kind langer brengen dan u eerder hebt aangevraagd kunt u tot 24 uur van tevoren een wijzigingsverzoek indienen via de ouderlogin. Daarna kan dit alleen nog telefonisch in overleg.

Bij afmeldingen, ziekmeldingen en ruilvragen na 10.00 vervalt het recht op een ruildag. Nationale feestdagen kunnen niet worden geruild.