Ik ben ziek, wat nu?

Mocht u kindje ziek zijn en niet naar IJgenweis komen stellen wij het op prijs als u het kind voor 8:00 telefonisch afmeldt en digitaal via de ouderlogin. De leidsters beginnen om 9.00 de dag en vinden het fijn te weten wie er afwezig zal zijn die dag. U heeft de mogelijkheid om deze dag te ruilen, voor meer informatie wijzen we u door naar het hoofdstuk 'Ik wil een dagje vrij'.

Wij hanteren, op enkele aanvullingen na, de richtlijnen van de GGD omtrent ziektes: “gezondheidsrisico’s in een kindercentrum”.
Deze omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Deze richtlijnen geven ook aan wanneer uw kind wel of juist niet opgevangen kan worden als het ziek is. Meer informatie kunt u vinden in ons protocol zieke kinderen. Deze kunt u inzien op het kinderdagverblijf. 

Dient uw kind gedurende de opvang medicijnen te krijgen dan kunt u dit aangeven bij de leidster. Zij zal u vragen een medicijnformulier in te vullen. U kunt het medicijnformulier ook hier downloaden en thuis alvast in vullen, dit bespaard ’s ochtends tijd. We willen u vragen de medicijnen in de verpakking met gebruiksaanwijzing mee te nemen. Een medicijnformulier is een maand geldig.