Over ons

Wij zijn Eveline den Dulk, moeder van vier jongens en Marion van der Velde, moeder van twee jongens en een meisje. Samen zijn wij eigenaar van Chr. KOV IJgenweis.

In 2009 zijn wij ons kinderdagverblijf gestart.  Een kleinschalig christelijk kinderdagverblijf, met alle aandacht voor elk individuele kind. Net als thuis.

Wij kregen steeds vaker de vraag of wij ook BSO bieden en dit heeft ons doen besluiten om ook een christelijke BSO te beginnen.

Sinds 2018 bieden wij naast dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar ook buitenschoolse opvang aan voor kinderen van vier tot dertien jaar. 

Wij werken samen met de Bethelschool en de Rehobothschool.


NIEUWS: In september 2020 hopen wij te starten met een Peutergroep! 


De kenmerken van Chr. Kinderopvang IJgenweis:

- Christelijk:
Bij Chr. Kinderopvang IJgenweis zullen de kinderen van de pedagogisch medewerkers normen en waarden meekrijgen die gebaseerd zijn op Bijbelse principes. Daarbij kan gedacht worden aan: lief voor elkaar zijn, respect hebben voor elkaar, elkaar helpen, eerlijk en geduldig zijn en het hebben van een positieve en liefdevolle houding. Daarnaast maken de pedagogisch medewerkers gebruik van positieve en opbouwende woorden naar de kinderen, ouders en elkaar. Ze respecteren ieder kind, ouder en collega zoals hij of zij is. Iedereen is uniek, een parel in Gods hand. Deze normen en waarden zullen spelenderwijs aan de kinderen worden meegegeven.

- Positieve benadering:
De pedagogisch medewerkers van Chr. Kinderopvang IJgenweis streven ernaar om ieder kind positief te benaderen en hen op een positieve manier te corrigeren daar waar dit nodig is, zodat ze zelfvertrouwen en positief zelfbeeld ontwikkelen.

- Oudercontact:
De ouders/verzorgers zijn de belangrijkste personen in het leven van het opgroeiende kind. Wij vinden intensief contact met de ouders/verzorgers daarom heel belangrijk. De pedagogisch medewerkers zijn ten allen tijden beschikbaar voor gesprekken als u als ouder(s)/verzorger(s) vragen of opmerkingen hebt.